“Outfit” pentru minte !

De la Hegel , am învățat cu toții un adevăr , devenit platitudine* în gândire , că sensul mai adânc al vieții istorice este realizarea conștiinței , că progresul în istorie este realizarea conștiinței .

Putem relata in concordanța cu înscrierea relatata , definiția conștiinței ca fiind o cunoaștere intuitivă sau reflexivă pe care o are fiecare despre propria existență și despre lucrurile din jurul său .

Conștiința este cu atât mai cuprinzătoare cu cât actualitatea ei înglobează mai activ trecutul , încât perspectivismul istoric definește dimensiunile conștiinței .

În lumea istorică exista o ortogeneză a culturilor , care justifică individualitatea fiecăreia prin condiții și determinante originare . Marșul marilor culturi în istorie seamănă , de aceea , unei fatalități ; căci nimic nu le poate opri de la pornirea lor de a se afirma și individualiza , de a impune stilul lor de viață altora și de a robi totul fascinației lor violente .

Culturile care au avut un destin al lor , dar care au fost mai cu seamă un destin pentru altele , pentru culturile mici , care și.au răcorit sterilitatea în umbra celor mari .

Istorie înseamnă , pentru a cita numai câteva : Egiptul , Grecia , Roma , Franța , Germania , Rusia și Japonia , culturi care s.au individualizat pe toate planurile . Fiecare mare cultura este o soluție a tuturor problemelor .

Dacă există o pluralitate de soluții , nu exista totuși o infinitate .

Culturile mici n-au o valoare , decât în măsura in care încearcă să-și înfrângă legea lor , să se descătușeze dintr-o condamnare care le fixează în cămașă de forță a anonimatului . Legile vieții sunt unele la culturile mari și altele la culturile mici . Primele își consumă evoluția floral , cresc natural înspre mărirea lor .

Franța n-a știut niciodată că e mare , fiindcă a fost totdeauna și a simțit acest lucru necontenit . Complexele de inferioritate caracterizează firmele minore de viață a căror devenire nu se poate concepe fără exemplu , fără prototip .

#nowit’sfashionabletobeweird

Platitudine*- Mediocritate

Publicitate